ÁSZF.


Általános Szerződési Feltételek

https://wasd.hu magazin és webshop használatához
Hatályos: 2022. november 2. napjától

 Jelen internetes oldal vásárlásra vonatkozó szolgáltatásait az jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható bizonyos szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

Amennyiben az ügyfél mégis úgy dönt, hogy regisztrálja magát, úgy jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja. A wasd.hu rögzíti, hogy a regisztráció során az ügyfél telefonszámának, illetve email címének megadása kötelező az esetleges jövőbeni megrendelések hibátlan teljesítése érdekében. Például a szállításért felelős személy munkáját segíthetik.

Ezúton kérjük ügyfeleinket, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelés során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. Az Weboldal üzemeltetője arra kéri az ügyfelet, amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után a „Fiókom” vagy „Szállítási cím” menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítsen elérhetőségünk valamelyikén.

Wasd.hu ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A weboldal semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a Weboldal számára felróható magatartás következtében hozzáférhetővé válik.

Az wasd.hu tájékoztatja az ügyfelet, hogy a regisztráció és a fiók létrehozása nem keletkeztet rendelési kötelezettséget. Jelen internetes oldal, a regisztráció során az ügyfél által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag az ügyfél által megküldésre kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg ügyfél regisztrációját nem törli. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a wasd.hu az ügyfél által a regisztráció (fiók létrehozása) és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja. A Weboldal Tulajdonosa (a továbbiakban: Eladó) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Weboldalon történt megjelenítést követő időpontjától hatályos.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés, fogalmak
Megrendelés menete, a szerződés
Jótállás, Kellékszavatosság
Termékszavatosság
A vásárlástól való elállás joga
A felelősség korlátozása
Szerzői jog
Hírlevél
Panaszügyintézés
Impresszum

Elállási Nyilatkozat

 

Bevezetés

1.a. Általános rendelkezések
A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a Weboldalon történő termék rendelésre vonatkoznak.
1.b. A Weboldal megtekintésével, a vásárlással, illetve a szolgáltatások igénybevételével (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Tulajdonos és a Weboldal használója között. Ön, mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Vevő) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.
1.c. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.
1.d. A Vevő tudomásul veszi, hogy a wasd.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Eladó vagy munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
1.e. A megrendelés leadásakor a wasd.hu portál által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítást nyugtázza. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.f. Minden eladás során számlát állítunk ki, ami egyben a garancialevél is. Ennek hiánya esetén a garancia nem érvényesíthető. A számla ÁFA tartalma 0%.
1.g. Bizonyos kifejezéseket nagy kezdőbetűvel ellátva, több alkalommal használunk az oldalon. Ezeket a definiált kifejezéseket, értelmezésüket a későbbiekben is bármikor áttekintheti az alábbi táblázatban:

Kifejezés Definíció
Ügyfél / Megbízó / Vevő Legalább 18 éves természetes személy, illetve olyan jogi személy, aki Felhasználói Fiókkal rendelkezik a Webhelyen, és/vagy Vásárlóként regisztrált egy Megrendelést.
Megrendelés Az a művelet, amellyel az Ügyfél a Terméket, vagy Szolgáltatást írásban, (pl. e-mail, tartós adathordozóra rögzítve) kéri.
Becsült ár / Előzetes ár A előzetesen  kiszámított és tájékoztató árajánlat, amely az Árut eladni szándékozó Ügyféllel közlésre kerül, és amelyet a Folyamat eredményeként a wasd.hu módosíthat (az ár növekedhet, csökkenhet vagy maradhat változatlan).
Listaár / kiskereskedelmi ár Új termék ára – bontatlan, új, azonos márkájú és modellű, technikai és funkcionális jellemzőkkel rendelkező termék adóval együtt számolva. Ez azokból az átlagos kiskereskedelmi árakból áll, melyeket a kiválasztott online áruházak kínálnak a piacon. Figyelem! Magyarországi forgalomba nem került, nem elérhető termékek listára nemzetközi ajánlatok alapján $ dollár, vagy € euro árfolyam változása során módosulhat. A számítás részleteiről, beleértve a kiválasztott online áruházak és az általuk használt árak iránt érdeklődj a info@wasd.hu e-mail címen. Az új termék ára nem azonos azzal az árral, amelyen a termék megvásárolható a wasd.hu oldaláról. A wasd.hu “Új termék árakat” szigorúan tájékoztató jelleggel tünteti fel. Tájékoztatjuk a Látogatót, a Felhasználót és/vagy az Ügyfelet az kiskereskedelemben elérhető árakról és a felújított vagy újszerű kategóriába tartozó Termék közötti árkülönbség mértékéről. A wasd.hu eladásra kínált termékeiről, állapotról, minőségi kategóriáról részletes tájékoztatást nyújt, hogy a megjelölt személyek helyes, tájékozott és megalapozott döntést hozhassanak.
Legutolsó ismert ár A legutolsó ismert ár azon termék árára vonatkozik, amit már nem értékesítenek újként a magyar piacon. A legutolsó ismert ár az adott termék egyező modell, technikai és funkcionális jellemzőkkel rendelkező, azonos márkájú, új, bontatlan termék kiskereskedelmi árát jelenti ÁFA-t beleértve, ami többek között az arukereso.hu oldalon is megtalálható. Részletek érdeklődj az info@wasd.hu e-mail címen! A legutolsó ismert ár nem azonos azzal az árral, amennyirért a termék megvásárolható a wasd.hu oldalról.
Eladási ár / vagy wasd.hu ár Azt a legalacsonyabb eladási árat jelenti, amelyet a wasd.hu meghatároz a termék vételárának. Az árengedményt fokozatosan emeljük. Írásos üzenetekben az új termékár, a Legutolsó ismert ár és az Előző Eladási Ár grafikusan is megjeleníthető, áthúzást használunk a megkülönböztetés kiemelésére.
Termék Elektronikus ingóságok, amelyeket a Webhelyen eladásra kínálunk. A Termék az oldalon értékesített laptopok esetében a készüléket és a töltőkábelt jelenti (melyet alaposan becsomagolva, értékbiztosított csomagolásban szállít partnerünk).
Specifikáció A Termékek műszaki, működési, és esztétikai jellemzői.
Vélemény / Értékelés A jelen dokumentum feltételei szerint kizárólag az ellenőrzött Vevő, által adott írásbeli értékelés a Webhelyen
vásárolt Árukkal, Termékekkel, vagy Szolgáltatásokkal
kapcsolatban, ami azt célozza, hogy bemutassa az oldal használatával kapcsolatos saját tapasztalatokat, a wasd.hu interakció minőségét, a Termékek és Szolgáltatások
minőségét és azok megfelelőségét a Webhelyen
bemutatott Specifikációk kapcsán. A véleményeket
közzétesszük a Webhelyen, meghatározott szabályok betartása mellett.

Vásárlás menete, szerződés létrejötte

2.a. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Weboldalon történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Felhasználó, mint vevő és az Tulajdonos, mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldal az „Megrendelés” tárgyú e-mailben fogadja el a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” egy automatikusan küldött jelzés. Nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, vagy nem kap visszajelzést az Eladótól, úgy az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
2.b. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az Üzemeltető által küldött azon tájékoztató e-mail kézhezvételekor jön létre, amelyben értesíti a Felhasználót a szállítás várható időpontjáról. (Ez nem a vásárlást követő pár percen belül kapott automatikus visszaigazoló e-mail, amely mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy a megrendelése technikailag rögzítve lett.) Ezen e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők között kötött szerződés” jön létre a Felhasználó (mint vevő) és az Eladó között. Ha Ön engedélyezte egy kiskorúnak a Webhely használatát, akkor Ön felelős a kiskorú teljes viselkedéséért a Webhelyen, beleértve a kiskorú által végrehajtott bármely cselekményt, ideértve a
kiskorú által okozott kárt, és/vagy sérülést.
2.c. A megrendeléseket a Weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Weboldalon eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendeléséről a megrendelés azonosítójának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában.
2.d. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között. Az Eladó továbbá jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, ebben az esetben a már megfizetett vételárat haladéktalanul visszafizeti a Felhasználó részére.
2.e. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Eladó és a Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti tartós adathordozón tett megerősítés követelményének. Kérjük, hogy a dokumentumot olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba az Eladóval!
2.f. A megrendelések leadása a Weboldal online felületén lehetséges. A Weboldalon tett megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul és helyesen kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Weboldal tulajdonosa felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.
2.g. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a megrendelő adatlapok kitöltésekor, a megrendelés leadását követően pedig az Eladó részére küldött e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a lent megjelölt email címen. A regisztrált Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait is tudja módosítani a profiljában az „Adatmódosítás” funkció alatt.
2.h. A Weboldalon böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán vagy annak előnézetében a „Kosárba teszem” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket megrendelni. A Kosár tartalma módosítható, törölhető. A vásárlás befejezése után a „Fizetek” gombra kattintva juthat el a kosárhoz. A Kosár oldalon látszanak a megvásárolni kívánt termékek.
2.i. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.
2.j. Az oldalon feltüntettet árakat további áfa nem terheli. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.
2.k. A Weboldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
2.l. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Felhasználó által megrendelt terméket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.
2.m. A Felhasználó köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.
2.n. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek megállapodnak, hogy az Eladó, valamint a Felhasználó közötti, a Felhasználó megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli nyilatkozattételként fogadják el.

2.o. Fizetési módok

A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:
– Utánvéttel futárnak fizetve;
– Átutalással vagy banki befizetéssel;
2.p. Az Eladó a megrendelt termékeket a Felhasználó választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy csomagátvételi pontra és lehetőség van személyes átvételre is az Eladóval történt egyeztetés után.
2.q. Az Eladó a visszaigazolásban megjelölt időpontra készíti el a termékeket. A Weboldal törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha ezen szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén az Eladó törekedhet, de nem köteles a vásárlót a csomagszámon kívül más szállítási adatról értesíteni.
2.r. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát.
2.s. Ajánlott a termék sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A sérüléssel, szemmel látható horpadással rendelkező csomagot a vásárló csak saját felelősségére veheti át.
2.u. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.
2.v. Mennyiségi, illetve sérüléshez kötött reklamáció akkor fogadható el, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készült, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan, majd a csomag minden oldala felvételre kerül. Vágatlan felvételen kell rögzíteni a csomag teljes tartalmát.
2.w. A kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amin elérhető ebben az időszakban.
2.x. Szállítás és fizetés feltételeink részletesen a Weboldalunkon, a „Szállítás” gomb alatt, a https://wasd.hu/szallitas elérhető.

Jótállás, termékszavatosság

3.a. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Weboldal jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10.000.- Ft-ot meghaladja. A jótállási érvényességének határideje az egyes termékeknél eltérő, a pontos határidőről a termék bemutató oldalán lehet tájékozódni. Bizonyos termékeknél a jótállási időtartam meghosszabbítható a jótállási időtartamon belül. Jótállás: figyelemmel arra, hogy termékeink nagyobb részben használtak, azokra jogszabály alapján kötelező jótállás nem, legfeljebb a gyártó által szavatolt és érvényben lévő gyártói garancia vonatkozik. A Weboldal kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Honlapon forgalmazott használt Termékekre a jelen ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel ezen Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott használt. Termékekre nem vonatkoznak. Az oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse. Mindazonáltal az Eladó a forgalmazott termékeire a https://wasd.hu/garancia linken részletezett garanciát vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő kezdete a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Weboldal nem tartozik jótállással a jótállási időn túl, szakmailag elvárható élettartam, a természetes elhasználódásból, avulásból származó károkért. Weboldal nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. Weboldal által forgalmazott monitor és LCD kijelzővel rendelkező termékek pixel hibájára vonatkozólag, a gyártó által előírt mindenkori (ide vonatkozó) ISO 13406-2 szabvány az iránymutató, amennyiben a gyártó máshogy nem rendelkezik. Gyártói rendelkezések: például Lenovo termékek esetén a hibás kijelzőket a következő weboldalon feltüntetett táblázatos kritériumok alapján lehet megállapítani: https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht035306

1 vagy 2 pixelhibát nem tekint a gyártó hibás terméknek!
Lenovo laptop, tablet:  https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht035306
ThinkPad:  https://support.lenovo.com/us/en/solutions/migr-69856
All-In-One és monitorok:  https://support.lenovo.com/us/en/solutions/migr-69226
Lenovo garanciális tájékoztató:  https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/lenovo_pc_devices_services_agreement_jun19_emea_hu.pdf

Lenovo korlátozott jótállás tájékoztató: 
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/l505-0010-02_hu.pdf

A gyártók által meghatározotott módon, az:
• Akkumulátorokra, kiegészítőkre, fogyó, kopó használati eszközökre
a gyártási garanciaidő kezdetétől számított 12 hónap garanciát vállal a gyártó (ez eltérhet a készülék garancia idejétől).
A garancia nem terjed ki továbbiakban:
• A használati-kezelési útmutatótól eltérő helytelen használat, tárolás, karbantartás,
• Elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség, tűz, víz, korrózió, szennyeződés) okozta károsodás.
• Baleset okozta károsodás (pl.: elejtés, hanyag használat).
• Szakszerűtlen, harmadik fél által történt módosítás, bővítési kísérlet.
• “Házilag” végzett szakszerűtlen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás miatt keletkező meghibásodások.
• Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, továbbá bármilyen rendszer meghibásodása esetén olyan, a termékben keletkezett kár, amelynek részeként vagy amellyel a terméket együtt használják.
• Módosított, megrongált, olvashatatlanná tett típusszám vagy gyártási szám esetén. A fenti okokból meghibásodott termékek jótállási határidőn belüli javítási költsége a vásárlót terhelik.
• Az LCD panel megrepedt a túlzott erő alkalmazásából vagy leeséséből.
• Karcos alkatrészek.
• A kozmetikai alkatrészek torzulása, deformációja vagy elszíneződése.
• Műanyag alkatrészek, reteszek, csapok vagy csatlakozók, melyek megrongálódtak vagy megszakadtak a túlzott erővel történő használattól.
• A rendszerbe ömlött folyadék által okozott kár.
• Az SD, PC vagy más kártya helytelen behelyezése vagy egy nem kompatibilis kártya behelyezése okozta sérülések.
• Nem támogatott eszköz csatlakoztatásával történt zárlat, vagy biztosíték olvadása.
• Elfelejtett jelszavak (a számítógép használhatatlanná válhat).
• A billentyűzetre kilöttyent folyadék okozta tapadás, gombok ragadása, kontakthiba.
• Helytelen hálózati tápegység használatával okozott károk.
• Továbbá garanciás ügyintézésből kizárást eredményez és instabil működést jelenthet, károkat okozhat:
• Átadás után a képek vagy teszteredményeink összehasonlításából felismerhető hiányzó alkatrész, illetéktelen szolgáltatás vagy módosítás nyomai.

Fogyasztók számára irányadó kellékszavatossági szabály:


3.b. A Felhasználó az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a vásárló saját költségére vagy személyesen köteles az Eladó alább jelölt címére eljuttatni. Az ügyfélszolgálat utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni. A szavatossági igény az Eladóval szemben érvényesíthető.
3.c. A vásárló – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Egyeztetés után a hibát az Eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
3.d. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában jelen megvolt.
3.e. Termékszavatosság
3.f. A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – a fenti kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
3.g. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.
3.h. Termékszavatossági igény kizárólag az Eladóval szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
3.i. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
3.j. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
3.k. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3.l. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Weboldalt szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

4.a. A vásárlástól való elállás joga

A várlástól az alábbi linken található elállási nyilatkozatot kitöltve tud elállni:
Elállási Nyilatkozat

4.b. A Weboldal fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni.
4.c. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás az itt megjelölt feltételekkel gyakorolható.
4.d. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Weboldalhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Weboldal nem vesz át.
4.e. A Weboldalon kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Weboldal követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kár megtérítését.
4.f. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be, ehhez használható a Weboldalon közzétett, jogszabály szerinti formanyomtatvány is.
4.g. Az idézett jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. Ugynakkor a fogyasztó számára csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot biztosítja a jogszabály, az ezen mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, tehát a vállalkozás nem köteles a termék teljes árát megtéríteni, ha a terméket a fogyasztó sérülten, hiányosan vagy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó módon szolgáltatja vissza.
4.h. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vásárló a terméket az elállásra vonatkozó jognyilatkozata közlését követő 14 napon belül köteles visszajuttatni az Eladónak, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.
4.i. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha felszámításra került) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. Eladó a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.
4.j. A visszaküldött termék Weboldal részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát vagy elállási jogot a fent meghatározott okokból nem közölhet, úgy az Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.
4.k. Amennyiben egy megrendelés több tételre vonatkozott és az elállás nem terjed ki valamennyi termékre, úgy az Eladó nem téríti vissza a kiszállítás díját.
4.l. Nem jogosult az elállási, felmondási jog gyakorlására, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Megbízott a teljesítést a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megbízó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Ha a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Megbízott a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megbízó ezen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát. Amennyiben a Megbízó és Megbízott közötti szerződés tárgya egy használt, felbontott vagy csomagolássérült termék. Amennyiben a Megbízó és Megbízott közötti szerződés tárgy egy új termék, melynek bruttó értéke nagyobb, mint 100.000 Ft. Ha a Megbízó olyan egyedi igényekkel és megbízásokkal látja el a Megbízottat mint, pl.: egyedi alkatrész vagy alkatrészek beépítése, egyéb egyedi, vagy moddingolással járó tevékenységek.
4.m. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

Felelősség korlátozása


5.a. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért az Eladó nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.
5.b. Az egyes termékek színeit a felhasználó számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Eladó felelősséget nem vállal.
5.c. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
5.d. A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
• Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
5.e. A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldal áruházhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.
5.f. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
5.g. A jótállási feltételek termékkörönként változhatnak, ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.
5.h. A Felek a jogviszonyuk során tudomásukra jutott adatokat és tényeket, a másik félről birtokukba jutott mindennemű lényeges információt, ismeretet, eljárást üzleti titoknak minősítenek, arról harmadik személyek részére semmilyen információt nem adnak át.
5.i. Utánvéttel ellátott csomagot átvenni nem áll módunkban semmilyen esetben.
5.j. Nem garanciális meghibásodás: Nem tekintjük garanciális meghibásodásnak, a nem rendeltetésszerű használatból eredendő hibákat, töréseket, karcolásokat, repedéseket, vagy ha olyan eszközzel próbálja a kiegészítőt használni, amivel az nem kompatibilis.

A kiegészítőket mindenki saját felsőségére használhatja, a wasd.hu semmiféle felelőséget nem vállal az utángyártott termékek és különböző szoftverek által okozott meghibásodásért.

Szerzői jog

6.a. A Weboldalon található valamennyi tartalom (magazin, szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – korlátozás nélkül az oldal Tulajdonosát illetik meg, ezeket a jogokat az Tulajdonos fenntartja.
6.b. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
6.c. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén az Eladó jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Eladó nem köteles értesíteni a Felhasználót.
6.d. Oldalunk, vagy annak bármely része más címen, például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.
6.e. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal Eladója javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatást vagy termék igénybevételét, annak megvásárlását. Hiperhivatkozást tartalmazó weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.

Hírlevél

A felhasználónak nincs módja a regisztráció alkalmával, illetve később, az oldal használata során hírlevelére feliratkozni.

 

Panaszügyintézés

8.a. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím lent került megjelölésre.
8.b. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Weboldal elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.
8.c. A Weboldal a szóbeli panaszt megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.
8.d. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.
8.e. Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békéltető testülethez fordulni. A Weboldal székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) bekelteto@hbkik.hu , telefon: +36 52 500 745

 

A további békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken:
https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

8.f. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.
8.g. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

8.h. A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

 

 

Impresszum
9.a. Elérhetőségek:

 

Benefi Csaba Tamás
Adószám: 68604037-1-29

www.wasd.hu

Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kiss Pál u.34. (nem székhely)

Szállítási cím: postán maradó
1-es Posta 4201 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 1.

E-mail: info @wasd.hu
Telefon: +3670-233-9001

9.b. Tárhelyszolgáltató adatai: 3 IN 1 HOSTING BT
Szerződés nyelve: magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja

9.c. Domain szolgáltató címe:
3 IN 1 HOSTING BT. H-2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u.1. Fszt. 1.

 

0
0
KOSÁR TARTALMA
Üres a kosarad